fbpx

Şartlar Ve Koşullar

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu internet sitesini (www.cifttiklakapinda.com) (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE’de sunulan hizmetler Ortaköy Mahallesi İlter Bulvarı Harput Group No:13  İç Kapı No:1 Selimpaşa / Silivri /İstanbul adresinde bulunan Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) (Bundan böyle kısaca “www.cifttiklakapinda.com” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin kanuni sahibi Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘ya aittir.

İşbu kullanım koşulları, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE’de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘e ait www.cifttiklakapinda.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)adına ayıpsız olarak teslimidir.

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE’nin sahibi Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘dir. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin veya Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code’ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) hizmetlerini, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) bilgilerini ve Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun yazılı izni ile mümkündür.

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “İnternet Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)hizmetleri, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) bilgileri, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) telif haklarına tabi çalışmaları, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) ticari markaları, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin veya SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE’nin kullanılması ile Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) işbu “İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001)‘nun, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu “İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi”, Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001) tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Günkar Kozmetik Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Mersis No: 0438-0749-8420-0001), dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.4380749842

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz mu var ?

Ürünlerle İlgili Her Türlü Sorularınızı Tarafımıza Sorabilirsiniz Kategori Sorumlumuz Size En Doğru Bilgiyi Verecektir

    Satıcıya Sorun
    Sohbete Başla
    Yardıma mı İhtiyacınız Var?
    Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?